MWG - 22/09/20

Lợi nhuận 8 tháng đầu năm 2020 vượt dự báo Lợi nhuận thuần tháng 8 là 326 tỷ đồng (tăng 14,0% so với cùng kỳ và đi ngang so với tháng trước). Lũy kế 8 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận thuần là 2.679 tỷ đồng (giảm 0,7% so với ...
| 68
  • Thời lượng:

    0 giờ 22 phút

  • Modules:

    1 Video

  • Sở hữu trọn đời

Giới thiệu

Lợi nhuận 8 tháng đầu năm 2020 vượt dự báo

  • Lợi nhuận thuần tháng 8 là 326 tỷ đồng (tăng 14,0% so với cùng kỳ và đi ngang so với tháng trước).
  • Lũy kế 8 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận thuần là 2.679 tỷ đồng (giảm 0,7% so với cùng kỳ), cao hơn dự báo của chúng tôi. Chúng tôi hiện dự báo lợi nhuận thuần cả năm là 3.579 tỷ đồng (giảm 6,7% so với cùng kỳ), trong khi đó lợi nhuận thuần 8 tháng đầu năm 2020 đạt 74,9% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • Chúng tôi duy trì đánh giá Mua vào với giá mục tiêu theo phương pháp DCF là 130.600đ. Dự báo năm 2020 và 2021 đang được chúng tôi xem xét.

Chuyên viên phân tích HSC

 Trần Hương Mỹ

Nội dung khóa học :

Bài 1: Phân Tích MWG

Đánh giá của học viên

Rating: 5 - 1 Đánh giá

bình luận trực tiếp

There are currently no comments

Bình luận