Cách Kiếm tiền từ Chứng Khoán Phái Sinh (Hợp Đồng Tương Lai)

Cách Kiếm tiền từ Chứng Khoán Phái Sinh (Hợp Đồng Tương Lai)
| 125
0 Món trong Giỏ: 0₫
  • Thời lượng:

    2 giờ 0 phút

  • Modules:

    5 Video

  • Sở hữu trọn đời

Sau khóa học bạn sẽ đạt được gì :

Chứng khoán phái sinh là những công cụ đầu tư đem lại nhiều lợi thế mà thị trường chứng khoán cơ sở không có được
Chứng khoán phái sinh là những công cụ đầu tư đem lại nhiều lợi thế mà thị trường chứng khoán cơ sở không có được
Chứng khoán phái sinh là những công cụ đầu tư đem lại nhiều lợi thế mà thị trường chứng khoán cơ sở không có được

Giới thiệu

Chứng khoán phái sinh là những công cụ đầu tư đem lại nhiều lợi thế mà thị trường chứng khoán cơ sở không có được. Khóa học này giúp nhà đầu tư dễ dàng hiểu được chứng khoán phái sinh là gì. Cách định giá, các chiến lược đầu tư và cách sử dụng chứng khoán phái sinh như một công cụ phòng ngừa rùi ro như thế nào.Chứng khoán phái sinh là những công cụ đầu tư đem lại nhiều lợi thế mà thị trường chứng khoán cơ sở không có được. Khóa học này giúp nhà đầu tư dễ dàng hiểu được chứng khoán phái sinh là gì. Cách định giá, các chiến lược đầu tư và cách sử dụng chứng khoán phái sinh như một công cụ phòng ngừa rùi ro như thế nào.

Nội dung khóa học :

Bài 1: Cách nhà đầu tư kiếm tiền từ chứng khoán phái sinh
Bài 2: Nền tảng của chứng khoán phái sinh - chỉ số VN30
Bài 3: Thực hiện giao dịch bắt đầu với kí quỹ và chiến lược quản trị rủi ro
Bài 4: Chiến lược giao dịch
Bài 5: Sản phẩm tư vấn giao dịch - hỗ trợ nhà đầu tư ra quyết định đầu tư dễ dàng hơn

Đánh giá của học viên

Rating: 5 - 2 Đánh giá

bình luận trực tiếp

There are currently no comments

Bình luận