Mua Bán Trái phiếu

Tại sao bạn cần Trái Phiếu có sự "Minh bạch"

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển đi kèm với đó là khó khăn của nhà đầu tư trong việc tiếp cận các thông tin minh bạch để có thể lựa chọn được các trái phiếu an toàn.  Không phải bất cứ đơn vị phân phối trái phiếu nào cũng cung cấp cho nhà đầu tư đầy đủ các thông tin cần thiết để giúp nhà đầu tư có hiểu biết đầy đủ về các rủi ro và đánh giá đầy đủ trước khi ra quyết định đầu tư.

Khi lựa chọn đơn vị phân phối và tư vấn bán trái phiếu, nhà đầu tư hãy lựa chọn các đơn vị có tính minh bạch cao về các rủi ro mà nhà đầu tư có thể gặp phải:

1.Minh bạch về hoạt động kinh doanh của tổ chức phát hành:

Nhà đầu tư nên yêu cầu được cung cấp đầy đủ thông tin về lịch sử hoạt động kinh doanh, uy tín của ban lãnh đạo, tình hình tài chính của doanh nghiệp… trước khi ra quyết định đầu tư. Nhà đầu tư có thể tìm hiểu thêm bí quyết lựa chọn trái phiếu an toàn tại đây.

2. Minh bạch về điều khoản điều kiện của trái phiếu và các văn kiện trái phiếu:

Nhà đầu tư nên yêu cầu được cung cấp đầy đủ các điều khoản điều kiện của trái phiếu và các văn kiện của trái phiếu trước khi ra quyết định đầu tư. Các văn kiện chính của trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn ở Bản cáo bạch (OC), hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký và chuyển nhượng, hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu, hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm (nếu có). Tại bond.hsc.com.vn, nhà đầu tư có thể xem tất cả các tài liệu trái phiếu được công bố một cách minh bạch tại mục Thông tin trái phiếu.

3. Minh bạch về thuế và phí: 

Nhà đầu tư nên yêu cầu được cung cấp đầy đủ các thông tin về thuế và phí để đảm bảo các chi phí đã được minh bạch đầy đủ trước khi quyết định đầu tư. Nhà đầu tư có thể tham khảo các loại thuế phí liên quan đến trái phiếu tại mục Câu hỏi thường gặp/Kiến thức về trái phiếu.

HSC là đơn vị tiên phong trong việc cung cấp đầy đủ minh bạch các thông tin cần thiết để nhà đầu tư có thể đánh giá được đầy đủ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư. Nhà đầu tư có thể liên hệ Khôi Lê để tìm hiểu mọi thông tin cần thiết về mỗi đợt phát hành trái phiếu.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nếu những thông tin này hữu ích, hãy nhấn nút chia sẻ thông tin này đến những người bạn của mình nhé