TÔI ĐẦU TƯ

THI TRUONG HOM NAY

09/03/21

Nhận định thị trường.Kì vọng thị trường đang giảm xuống và rủi ro tăng lên bởi các yếu tố sau:

- Các chỉ số CSI 300 và Chinext của Trung Quốc đã giảm 2,2% và 3,5%, đưa mức giảm trong tháng trước lên hơn 20%, trước những dấu hiệu mới cho thấy chính phủ muốn rút giảm bớt các khoản hỗ trợ tài chính, nhằm tránh tình trạng bong bóng tài sản. Xu hướng thị trường TQ điều chỉnh chưa có điểm dừng. Giới đầu tư cũng nhìn nhận vấn đề này một cách thận trọng.
- Áp lực bán của khối ngoại lên nhóm cổ phiếu trụ có vẻ sẽ vẫn được tiếp diễn và cũng gửi đi một thông điệp về rủi ro của thị trường tăng cao hơn. Việc này có xu hướng vì yếu tố vĩ mô bên ngoài Việt Nam. Trong lịch sử các đợt của khối ngoài có thể kéo dài thành một chu kỳ. Chỉ số index có thể bị áp lực vì xu hướng này. Những dữ liệu thị trường hiện nay khiến cho chúng ta phải tính toán lại hiệu quả đầu tư vào lúc này. Và thông thường trong trường hợp này, chúng ta nê... chi tiết...

Độ mạnh Thị trường

Rủi ro Thị trường

TRUNG BÌNH

TT Việt Nam

Tổng hợp Khối Ngoại

# GD Ròng GDKL Ròng GDTT Ròng
5 Ngày 345 205 142
20 Ngày 1323 471 852
40 Ngày 655 -403 1059
60 Ngày -681 -950 272

TT Thế giới

Nhóm Ngành Dẫn Dắt TT

Ngành Mức độ CP nổi bật
Ngân hàng
TCB, MBB, ACB, STB, VPB
Bất động sản
DXG, PDR
Thép
HPG, HSG, NKG

TÂM ĐIỂM THỊ TRƯỜNG

(*) Click Header để sort theo thứ tự

CP P 1D 1W 2W 1M 2M 3M
VNINDEX 1161,97 -0,54 -2,08 -1,33 8,04 2,60 12,81
REE 55,00 -1,79 -3,34 -2,48 2,80 9,56 17,27
VN30 1163,00 -0,60 -2,65 -1,65 7,72 5,32 17,24
VIB 43,00 -0,35 -1,38 15,59 34,59 21,81 33,96
TCB 38,95 0,26 -3,35 -2,14 14,56 17,85 55,49
PDR 63,70 2,25 -1,24 -0,47 14,16 23,93 45,77
MBB 27,30 -1,09 -2,85 -0,36 16,92 8,55 30,62
MWG 128,10 -2,06 -5,67 -5,95 0,08 5,09 12,07
IJC 29,80 0,85 -4,94 0,00 35,45 16,86 104,11
FPT 75,00 -1,06 -3,72 -0,66 13,64 19,62 34,65
ACB 32,05 0,79 -2,88 1,10 17,18 9,20 17,83
DXG 23,60 5,12 2,16 -4,65 21,03 38,82 58,92
BWE 32,60 1,87 6,36 6,89 20,07 -0,61 8,31
CP P 1D 1W 2W 1M 2M 3M