TÔI ĐẦU TƯ

THI TRUONG HOM NAY

Độ mạnh Thị trường

Rủi ro Thị trường

RẤT THẤP

TT Việt Nam

Tổng hợp Khối Ngoại

# GD Ròng GDKL Ròng GDTT Ròng
5 Ngày 345 205 142
20 Ngày 1323 471 852
40 Ngày 655 -403 1059
60 Ngày -681 -950 272

TT Thế giới

Nhóm Ngành Dẫn Dắt TT

Ngành Mức độ CP nổi bật
Hóa chất
DPM
Kim Loại
HPG
Xd-VLXD
CTD
Bđs
SCR

TÂM ĐIỂM THỊ TRƯỜNG

(*) Click Header để sort theo thứ tự

CP P 1D 1W 2W 1M 2M 3M
HPG 47.50 0.58 2.62 -3.94 -4.43 4.17 -9.35
DCM 42.75 None -1.16 None None None None
DGC 196.30 None 9.06 None None None None
HPG 46.85 None 2.29 None None None None
NKG 47.35 None 1.39 None None None None
HT1 23.95 None -1.84 None None None None
DPM 62.80 None 1.62 None None None None
HUT 51.30 None 27.30 None None None None
SCR 23.50 None 1.90 None None None None
DIG 98.10 None 1.77 None None None None
HDG 73.70 None 0.94 None None None None
HQC 9.11 None 5.29 None None None None
PC1 43.20 None -4.85 None None None None
CP P 1D 1W 2W 1M 2M 3M