Tin chứng khoán

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu là gì ?

blog_post.featured_image

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu là số dư dự phòng của các khoản nợ xấu/nợ xấu để đánh giá khả năng phòng thủ của các ngân hàng.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu được sử dụng với mục đích đánh giá khả năng phòng thủ của ngân hàng trước tiềm tàng rủi ro liên quan đến nợ xấu. 

Trên thực tế, các báo cáo của ngân hàng tại Việt Nam không tách riêng về số dư dự phòng các khoản nợ xấu; vì thế có một tỷ lệ khác thay thế giúp các nhà đầu tư có thể tham khảo, tạm gọi “Tỷ lệ bao phủ nợ quá hạn”.

Tỷ lệ này sẽ được tính bằng cách lấy tất cả Số dư dự phòng cụ thể + 0.75% dư nợ nhóm 2,3,4 chia cho Tổng nợ quá hạn.

Cách tính tỷ lệ bao phủ nợ xấu chi tiết

Như đã đề cập phía trên, tỷ lệ bao phủ nợ xấu sẽ được thay thế bởi tỷ lệ bao phủ nợ quá hạn bởi số dư dự phòng các khoản nợ xấu không được các Ngân hàng Việt Nam tách bạch.

Cụ thể, số dư dự phòng rủi ro cần được trích lập là số tiền xác định để dự phòng cho các tổn thất có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của Ngân hàng và được tính theo quy định ban hành. Số dư dự phòng rủi ro cần trích lập gồm dự phòng cụ thể và dự phòng chung. 

Dự phòng chung

Dự phòng chung là khoản tiền được xác định để dự phòng cho những tổn thất có thể có nhưng chưa xác định được khi trích lập dự phòng cụ thể. Số tiền dự phòng chung phải trích được tính bằng 0,75% tổng số dư các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 4. 

Tuy nhiên cần loại bỏ các khoản sau đây: tiền gửi (trừ tiền gửi thanh toán) tại tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được đặt tại Việt Nam theo quy định pháp luật và các tổ chức tín dụng nước ngoài; khoản cho vay, mua có kỳ hạn giấy tờ có giá đối với tổ chức tín dụng và ngân hàng nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam

Dự phòng cụ thể

Đây là khoản tiền được xác định để dự phòng cho những tổn thất có khả năng xảy ra đối với từng tài sản có rủi ro cụ thể. Khoản dự phòng này được trích lập bằng cách lấy các tài sản có rủi ro nhân với tỷ lệ trích lập tương ứng. 

Đối với từng nhóm nợ, tỷ lệ trích lập dự phòng sẽ khác nhau: nhóm 1: 0%, Nhóm 2: 5%, Nhóm 3: 20%, Nhóm 4: 50% và Nhóm 5: 100%.

Một số điều lưu ý về tỷ lệ bao phủ dư nợ xấu

Nhiều chuyên viên phân tích chia sẻ rằng họ thường dùng tỷ lệ bao phủ nợ xấu để đánh giá khả năng phòng vệ của ngân hàng trước những rủi ro có liên quan tới nợ xấu. 

Đã từng có trường hợp tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao hơn 100%, và nguyên nhân của hiện tượng này chính là do số dư dự phòng được dùng làm tử số không chỉ dự phòng của riêng nợ xấu (từ nhóm 3 -5) mà còn bao gồm dự phòng chung các khoản nợ nhóm 1&2 và dự phòng cụ thể của khoản nợ nhóm 2. 

Công việc phân tích nợ xấu tuy không quá phức tạp nhưng yêu cầu nhà đầu tư phải am hiểu tường tận nguyên tắc kế toán, đặc biệt nguyên tắc phân loại nợ và trích lập/hoàn nhập dự phòng. 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn giao dịch thành công

Để có thể nhận thông tin sớm nhất, Anh chị có thể ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY . Chúng tôi sẽ gửi anh chị bản tin ngay khi xuất bản

Hoặc bạn có theo dõi trên Facebook Khôi Lê. Bạn có thể trao đổi về thị trường trên trang FB này cùng Khôi

Nhận định thị trường của Bạn

Thị trường sẽ giao động ở mốc nào trong năm 2022?


Mời bạn votes

bình luận trực tiếp

There are currently no comments

Bình luận

Thank you for visiting KhoiLe. Copyright © 2020 All rights reserved.