Tin chứng khoán

Lợi nhuận ròng là gì ? mối liên hệ lợi nhuận ròng, lợi nhuận gộp và EBIT, EBITDA

blog_post.featured_image

Lợi nhuận ròng là gì ?

Lợi nhuận ròng (NI), còn được gọi lãi ròng, được tính bằng doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán , chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí hoạt động, khấu hao, lãi vay, thuế và các chi phí khác. Đó là một con số hữu ích cho các nhà đầu tư để đánh giá doanh thu vượt quá chi phí của một tổ chức. Con số này xuất hiện trên báo cáo lợi nhuận của một công ty và cũng là một chỉ báo về khả năng sinh lời của công ty.

Tìm hiểu về lợi nhuận ròng (NI)

Các doanh nghiệp sử dụng lợi nhuận ròng để tính lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích kinh doanh thường coi lợi nhuận ròng là điểm mấu chốt vì nó nằm ở cuối báo cáo lợi nhuận.

Cách tính lợi nhuận ròng cho Doanh nghiệp

Để tính lợi nhuận ròng cho một doanh nghiệp, hãy bắt đầu với tổng doanh thu của công ty. Từ con số này, hãy trừ đi chi phí và chi phí hoạt động của doanh nghiệp để tính lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp. Tiếp tục khấu trừ thuế từ số tiền này để tìm lợi nhuần ròng

Doanh thu là gì?

Doanh thu được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh thông thường và bao gồm các khoản chiết khấu và giảm trừ cho hàng bán bị trả lại. Đây là dòng trên cùng hoặc con số tổng thu nhập mà từ đó chi phí được trừ đi để xác định lợi ròng.

Doanh thu bán hàng = Số lượng đã bán x Giá bán

Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp là tổng doanh thu trừ đi các chi phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất hàng hóa để bán. được gọi là giá vốn hàng bán (COGS). Giá vốn hàng bán đại diện cho lao động trực tiếp, nguyên liệu trực tiếp hoặc nguyên liệu thô và một phần chi phí sản xuất gắn liền với cơ sở sản xuất.

Giá vốn hàng bán không bao gồm các chi phí gián tiếp, chẳng hạn như chi phí của văn phòng công ty. Giá vốn hàng bán là một số liệu quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận gộp của công ty, được tính như sau:

Lợi nhuận gộp = Doanh thu - Giá vốn hàng bán

Vì giá vốn hàng bán phản ánh chi phí mua hàng tồn kho và sản xuất sản phẩm, nên lợi nhuận gộp phản ánh doanh thu còn lại để tài trợ cho doanh nghiệp sau khi hạch toán chi phí sản xuất.

Trong khi lợi nhuận gộp về mặt kỹ thuật là phép đo lợi nhuận ròng, nó được gọi là tổng lợi nhuận vì nó không bao gồm chi phí nợ, thuế hoặc tất cả các chi phí khác liên quan đến việc điều hành công ty.

EBIT là gì ?

EBIT là lợi nhuận trước thuế và lãi vay, nó là lợi nhuận sau khi lấy doanh thu trừ đi tất cả chi phí ngoại trừ Thuế và lãi vay.

Cách tính EBIT:

EBIT = Doanh thu - giá vốn hàng bán - chi phí hoạt động kinh doanh

EBIT = Lợi nhuận gộp - Chi phí hoạt động kinh doanh

EBITDA là gì?

EBITDA là lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao, mục tiêu của EBITDA là loại bỏ những tác động kế toán từ khoản mục chi phí khấu hao. Chi phí khấu hao là khoản mục chi phí được phân bổ theo các nguyên tắc kế toán và nó không đi sát với thực tế dòng tiền của doanh nghiệp. Việc loại chi phí khấu hao khỏi lợi nhuận sẽ làm EBITDA sát với lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp hơn.

Cách tính EBITDA:

EBITDA = EBIT + Các khoản mục Khấu hao

Mối liên hệ giữa lợi nhuận ròng, lợi nhuận gộp và EBIT, EBITDA

Như vậy mối liên hệ giữa lợi nhuận ròng, doanh thu, lợi nhuận gộp, EBIT có thể làm rõ lại như sau:

Cách tính lợi nhuận ròng

Lợi nhuận ròng = (Doanh thu - giá vốn hàng bán) - chi phí hoạt động kinh doanh - Chi phí lãi vay - Thuế

Lợi nhuận ròng = (Lợi nhuận gộp - chi phí hoạt động kinh doanh) - Chi phí lãi vay - Thuế

Lợi nhuận ròng = EBIT - Chi phí lãi vay - Thuế

Lợi nhuận ròng = EBITDA - khấu hao - chi phí lãi vay - Thuế.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn giao dịch thành công

Để có thể nhận thông tin sớm nhất, Anh chị có thể ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY . Chúng tôi sẽ gửi anh chị bản tin ngay khi xuất bản

Hoặc bạn có theo dõi trên Facebook Khôi Lê. Bạn có thể trao đổi về thị trường trên trang FB này cùng Khôi

Nhận định thị trường của Bạn

Thị trường sẽ giao động ở mốc nào trong năm 2022?


Mời bạn votes
Thank you for visiting KhoiLe. Copyright © 2020 All rights reserved.