Tin chứng khoán

Cổ tức là gì? Tại sao các công ty trả cổ tức ?

blog_post.featured_image

Cổ tức là gì?

Cổ tức là việc phân phối một số lợi nhuận của một công ty cho cổ đông của công ty, do hội đồng quản trị của công ty xác định. Cổ đông của các công sở hữu cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ đủ điều kiện hưởng cổ tức. Cổ tức có thể được trả bằng tiền mặt hoặc dưới dạng cổ tức bằng cổ phiếu

Tìm hiểu về cổ tức

Cổ tức phải được cổ đông thông qua quyền biểu quyết của họ . Thông thường cổ tức bằng tiền mặt là phổ biến nhất, nhưng cổ tức cũng có thể được phát hành dưới dạng cổ phiếu - hay còn gọi là cổ tức bằng cổ phiếu

Cổ tức có thể hiểu là phần thưởng được trả cho các cổ đông vì họ đã đầu tư vào vốn chủ sở hữu của công ty và nó thường bắt nguồn từ lợi nhuận ròng của công ty. Trong khi phần chính của lợi nhuận được giữ trong công ty dưới dạng  lợi nhuận giữ lại – phần này thể hiện số tiền được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của công ty đang diễn ra hoặc trong tương lai – phần còn lại có thể được chia cho các cổ đông như một khoản cổ tức. Đôi khi, các công ty vẫn có thể trả cổ tức ngay cả khi họ không tạo ra lợi nhuận. Họ có thể làm như vậy để duy trì thành tích đã thiết lập về việc trả cổ tức thường xuyên.

Hội đồng quản trị có thể lựa chọn phát hành cổ tức theo nhiều khung thời gian và tỷ lệ chi trả khác nhau. Cổ tức có thể được trả theo tần suất đã định, chẳng hạn như nửa năm hoặc hàng năm. Ví dụ: Vinamilk. (VNM) và FPT thực hiện thanh toán cổ tức nửa năm đều đặn.

Tỷ suất cổ tức là gì ?

Tỷ suất cổ tức (Dividen Yield) được tính bằng phần trăm, cho biết tỷ lệ số tiền một công ty trả cổ tức mỗi năm có tỷ lệ lợi suất là bao nhiêu

Cách tính tỷ suất cổ tức:

Tỷ suất cổ tức = Cổ tức hàng năm của cổ phiếu / giá một cổ phiếu

 Ví dụ:

Cổ phiếu Vinamilk chia cổ tức hàng năm là 6.000đ, khi nhà đầu tư mua cổ phiếu VNM có giá thị trường là 120.000đ. Tỷ suất cổ tức được tính là : 6000đ/120.000đ = 5%

Những công ty nào thường trả cổ tức ?

Các công ty lớn, được thành lập với lợi nhuận ổn định và dễ dự đoán thường là những công ty trả cổ tức tốt nhất. Các công ty này có xu hướng phát hành cổ tức thường xuyên vì họ tìm cách tối đa hóa tài sản của cổ đông theo những cách khác với mức tăng trưởng bình thường. Các công ty trong các lĩnh vực sau đây được quan sát là đang duy trì kỷ lục trả cổ tức đều đặn: 

  • Vật liệu cơ bản
  • Dầu khí
  • Ngân hàng và tài chính
  • Chăm sóc sức khỏe và dược phẩm
  • Tiện ích

Các công ty khởi nghiệp và các công ty tăng trưởng cao khác, chẳng hạn như các công ty trong lĩnh vực công nghệ hoặc công nghệ sinh học, có thể không chia cổ tức thường xuyên. Vì những công ty này có thể đang trong giai đoạn đầu phát triển và có thể phải chịu chi phí cao (cũng như lỗ) do hoạt động nghiên cứu và phát triển, mở rộng kinh doanh và hoạt động, nên họ có thể không có đủ vốn để chia cổ tức. Ngay cả các công ty thu lợi nhuận từ giai đoạn đầu đến giai đoạn giữa cũng tránh trả cổ tức nếu họ đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng và mở rộng cao hơn mức trung bình, và muốn đầu tư trở lại lợi nhuận vào hoạt động kinh doanh của họ thay vì trả cổ tức. 

Các ngày chia cổ tức quan trọng

Ngày công bố thông tin

Ngày công bố thông tin là ngày ban lãnh đạo công ty ra thông báo về việc chia cổ tức và phải được cổ đông chấp thuận trước khi chi trả.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Ngày giao dịch không hưởng quyền  là ngày hết hạn quyền được hưởng cổ tức. Ví dụ: nếu một cổ phiếu có ngày giao dịch không hưởng quyền là Thứ Hai, ngày 5 tháng 5, thì các cổ đông mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó sẽ KHÔNG đủ điều kiện nhận cổ tức vì họ mua vào hoặc sau ngày hết hạn cổ tức. Cổ đông sở hữu cổ phiếu một ngày làm việc trước ngày giao dịch không hưởng quyền - tức là vào Thứ Sáu, ngày 2 tháng Năm, hoặc sớm hơn - sẽ nhận được cổ tức. 

Ngày đăng ký cuối cùng

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày chốt danh sách cổ đông, được công ty thiết lập để xác định cổ đông nào đủ điều kiện nhận cổ tức

Ngày thanh toán

Ngày thanh toán là ngày Công ty thực việc thanh toán cổ tức, đó là thời điểm tiền được ghi có vào tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư. 

Điều chỉnh giá cổ phiếu khi chia cổ tức ?

Điều chỉnh giá cổ phiểu khi chia cổ tức diễn ra vào ngày giao dịch không hưởng quyền. Lý do là việc thanh toán cổ tức sẽ dẫn đến việc tiền sẽ đi ra khỏi tài sản của công ty mãi mãi. Do đó sẽ làm hao hụt tài sản và là giảm giá trị sổ sách của công ty. Điều này là nguyên nhân chính dẫn đến việc chi trả cổ tức sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Thực tế giá cổ phiếu có thể đã tăng vào thời điểm công bố thông tin với mức xấp xỉ bằng cổ tức được công bố và sau đó giảm một lượng tương tự vào phiên mở đầu của ngày giao dịch không hưởng quyền.

Ví dụ: một công ty đang giao dịch ở mức 60 ngàn cho mỗi cổ phiếu tuyên bố cổ tức là 2 ngàn vào ngày thông báo. Ngay sau khi tin tức được công khai, giá cổ phiếu tăng khoảng 2 ngàn và chạm mức 62 ngàn đồng. Giả sử cổ phiếu giao dịch ở mức 63 đô la một ngày làm việc trước ngày không hưởng cổ tức. Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, nó giảm 2 ngàn tương tự và bắt đầu giao dịch ở mức 61 ngàn đồng vào đầu phiên giao dịch của ngày không hưởng cổ tức, bởi vì bất kỳ ai mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ không nhận được cổ tức.

Tại sao các công ty trả cổ tức ?

Các công ty trả cổ tức vì nhiều lý do. Những lý do này có thể có ý nghĩa và cách hiểu khác nhau đối với các nhà đầu tư.

Cổ tức có thể được các cổ đông mong đợi như một phần thưởng cho việc họ đã tin tưởng vào một công ty. Ban lãnh đạo công ty có thể nhằm thúc đẩy tình cảm này bằng cách cung cấp một hồ sơ theo dõi chặt chẽ về việc chi trả cổ tức. Việc chi trả cổ tức phản ánh tích cực về một công ty và giúp duy trì niềm tin của các nhà đầu tư. 

Những tuyên bố cổ tức có giá trị cao có thể chỉ ra rằng công ty đang hoạt động tốt và đã tạo ra lợi nhuận tốt. Nhưng nó cũng có thể chỉ ra rằng công ty không có các dự án phù hợp để tạo ra lợi nhuận tốt hơn trong tương lai. Do đó, nó đang sử dụng tiền mặt của mình để trả cho cổ đông thay vì tái đầu tư vào tăng trưởng.

Nếu một công ty có lịch sử chi trả cổ tức lâu dài, thì việc giảm số tiền cổ tức hoặc loại bỏ việc trả cổ tức có thể báo hiệu cho các nhà đầu tư rằng công ty đang gặp khó khăn. 

Việc giảm số tiền cổ tức hoặc quyết định không thực hiện bất kỳ khoản chi trả cổ tức nào có thể không nhất thiết chuyển thành tin xấu về một công ty. Có thể ban lãnh đạo của công ty có kế hoạch đầu tư tiền tốt hơn, dựa trên tài chính và hoạt động của công ty. Ví dụ: ban lãnh đạo của một công ty có thể chọn đầu tư vào một dự án có lợi nhuận cao có tiềm năng tăng lợi nhuận cho cổ đông trong thời gian dài, so với những lợi ích nhỏ mà họ sẽ nhận được thông qua việc trả cổ tức

Đầu tư và nhận trả cổ tức

Để so sánh nhiều cổ phiếu dựa trên hiệu suất chi trả cổ tức của chúng, nhà đầu tư có thể sử dụng hệ số lợi tức cổ tức  đo lường cổ tức theo phần trăm giá thị trường hiện tại của cổ phiếu công ty. Tỷ lệ cổ tức cũng có thể được báo giá theo phần trăm trên mệnh giá 10.000đ (Ví dụ 5% nghĩa là nhà đầu tư được nhận cổ tức 500đ/mệnh giá cổ phiếu 10.000đ). Ngoài lợi suất cổ tức, một thước đo hiệu suất quan trọng khác để đánh giá lợi nhuận tạo ra từ một khoản đầu tư cụ thể là hệ số tổng lợi nhuận. Con số này bao gồm  lãi,  cổ tức, và tăng giá cổ phiếu, cùng với các khoản tăng vốn khác 

Cổ phiếu thưởng là gì ?

Cổ phiếu thưởng là cổ phiếu công ty phát hành với giá thấp hơn giá thị trường cho các cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên cổ phiếu thưởng không phải là cổ tức. Chính xác ý nghĩa của việc này là công ty phát hành tăng vốn do cổ đông sẽ bỏ thêm tiền để mua cổ phiếu với giá ưu đãi. Tuy nhiên giá cổ phiếu hiện hữu trên thị trường cũng sẽ bị điều chỉnh tương tự như việc chia cổ tức

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn giao dịch thành công

Để có thể nhận thông tin sớm nhất, Anh chị có thể ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY . Chúng tôi sẽ gửi anh chị bản tin ngay khi xuất bản

Hoặc bạn có theo dõi trên Facebook Khôi Lê. Bạn có thể trao đổi về thị trường trên trang FB này cùng Khôi

Nhận định thị trường của Bạn

Thị trường sẽ giao động ở mốc nào trong năm 2022?


Rating: 5 - 1 Đánh giá
Thank you for visiting KhoiLe. Copyright © 2020 All rights reserved.