Tin chứng khoán

Cổ phiếu quỹ là gì ?

blog_post.featured_image

Cổ phiếu quỹ là gì ?

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu đã lưu hành trước đó được công ty phát hành mua lại từ người sở hữu cổ phiếu. Kết quả là tổng số cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường mở giảm. Những cổ phiếu này đã được phát hành nhưng không còn lưu hành và không được tính vào việc phân chia cổ tức hoặc tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS).

Hành động này làm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, làm tăng cả nhu cầu về cổ phiếu và giá.

Tìm hiểu về cổ phiếu quỹ

Bởi vì việc mua lại cổ phiếu làm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, nó làm tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). EPS cao hơn sẽ nâng giá trị thị trường của các cổ phiếu còn lại. Sau khi mua lại, cổ phiếu bị hủy niêm yết hoặc được giữ làm cổ phiếu quỹ  nên không còn được nắm giữ công khai và không lưu hành.

Việc mua lại cổ phiếu ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của công ty theo nhiều cách khác nhau. Việc mua lại cổ phiếu làm giảm lượng tiền mặt sẵn có của công ty, sau đó được phản ánh trên bảng cân đối kế toán như một khoản giảm số tiền công ty đã chi để mua lại.

Đồng thời, việc mua lại cổ phiếu làm giảm vốn chủ sở hữu của cổ đông bằng một khoản tiền trên bên nợ phải trả của bảng cân đối kế toán. Các nhà đầu tư quan tâm đến việc tìm hiểu số tiền một công ty đã chi cho việc mua lãi cổ phiếu quỹ có thể tìm thấy thông tin trong báo cáo thu nhập hàng quý của họ.

Lý do mua lại cổ phiếu quỹ

Việc mua lại cổ phiếu làm giảm tổng tài sản của doanh nghiệp để  tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu và các chỉ số khác được cải thiện khi so sánh với việc không mua lại cổ phiếu. Giảm số lượng cổ phiếu có nghĩa là thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), doanh thu và dòng tiền tăng nhanh hơn.

Nếu doanh nghiệp trả cổ tức bằng tổng số tiền như nhau cho các cổ đông hàng năm và tổng số cổ phiếu giảm đi, thì mỗi cổ đông nhận được một khoản cổ tức hàng năm lớn hơn. Nếu công ty tăng thu nhập và tổng mức chi trả cổ tức, việc giảm tổng số cổ phiếu sẽ làm tăng mức tăng cổ tức. Các cổ đông kỳ vọng một công ty trả cổ tức thường xuyên sẽ tiếp tục như vậy.

Trong một số trường hợp, việc mua lại có thể che giấu lợi nhuận ròng giảm nhẹ. Nếu việc mua lại cổ phiếu làm giảm số lượng cổ phiếu lưu hành ở mức độ lớn hơn mức giảm thu nhập ròng, thì EPS sẽ tăng bất kể tình trạng tài chính của doanh nghiệp.

Mua lại cổ phiếu lấp đầy khoảng cách giữa vốn dư thừa và cổ tức để doanh nghiệp trả lại nhiều hơn cho cổ đông mà không bị giới hạn. Ví dụ: giả sử công ty muốn trả lại 75% thu nhập cho cổ đông và giữ tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức 50%. Công ty trả lại 25% còn lại dưới hình thức mua lãi cổ phiếu quỹ để bổ sung cho cổ tức.

Ưu điểm và Nhược điểm của Mua lại Cổ phiếu quỹ

Ưu điểm

Việc mua lại cổ phiếu quỹ cho thấy công ty tin rằng cổ phiếu của họ đang bị định giá thấp và là một phương pháp hiệu quả để đưa tiền về túi của cổ đông. Việc mua lại cổ phiếu làm giảm số lượng cổ phiếu hiện có, khiến mỗi cổ phiếu có giá trị lớn hơn một tỷ lệ lớn hơn của công ty. EPS của cổ phiếu tăng lên trong khi tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) giảm hoặc giá cổ phiếu tăng. Việc mua lại cổ phiếu chứng tỏ cho các nhà đầu tư thấy rằng doanh nghiệp có đủ tiền mặt dành cho những trường hợp khẩn cấp và khả năng xảy ra những rắc rối kinh tế thấp.

Nhược điểm

Một số lời chỉ trích dành cho các giao dịch mua cổ phiếu quỹ lại là chúng thường không đúng lúc. Một công ty sẽ mua lại cổ phiếu khi có nhiều tiền mặt hoặc trong thời kỳ tài chính lành mạnh cho công ty và thị trường chứng khoán. Giá cổ phiếu của một công ty có thể sẽ cao vào những thời điểm như vậy và giá có thể giảm sau khi mua lại. Giá cổ phiếu giảm có thể ngụ ý rằng sau cùng thì công ty không hoạt động tốt.

Ngoài ra, việc mua lại cổ phiếu quỹ có thể khiến các nhà đầu tư có ấn tượng rằng công ty không có các cơ hội sinh lời khác để tăng trưởng, đây là một vấn đề đối với các nhà đầu tư tăng trưởng muốn tăng doanh thu và lợi nhuận. Một công ty không có nghĩa vụ mua lãi cổ phiếu quỹ do những thay đổi của thị trường hoặc nền kinh tế. mua lãi cổ phiếu quỹ đặt doanh nghiệp vào tình thế bấp bênh nếu nền kinh tế suy thoái hoặc công ty phải đối mặt với các nghĩa vụ tài chính mà công ty không thể đáp ứng được.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn giao dịch thành công

Để có thể nhận thông tin sớm nhất, Anh chị có thể ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY . Chúng tôi sẽ gửi anh chị bản tin ngay khi xuất bản

Hoặc bạn có theo dõi trên Facebook Khôi Lê. Bạn có thể trao đổi về thị trường trên trang FB này cùng Khôi

Nhận định thị trường của Bạn

Thị trường sẽ giao động ở mốc nào trong năm 2022?


Mời bạn votes
Thank you for visiting KhoiLe. Copyright © 2020 All rights reserved.