Tin chứng khoán

Cổ đông là gì ? Cổ đông có quyền gì ?

blog_post.featured_image

Cổ đông là gì ?

Cổ đông là một người, công ty, hay tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của một công ty cổ phần. Bởi vì cổ đông về cơ bản là chủ sở hữu trong một công ty, họ được nhận những lợi ích từ sự thành công của một doanh nghiệp. Những phần thưởng này dưới hình thức như giá cổ phiếu tăng, hoặc lợi nhuận tài chính được chia dưới dạng cổ tức. Ngược lại, khi một công ty thua lỗ, giá cổ phiếu luôn giảm xuống, điều này có thể khiến các cổ đông mất tiền hoặc bị sụt giảm giá trị danh mục đầu tư của họ.

Quyền của Cổ đông

Theo điều lệ và quy chế của công ty, cổ đông thường được hưởng các quyền sau:

  • Quyền kiểm tra sổ sách và hồ sơ của công ty
  • Quyền kiện tập đoàn về những hành vi sai trái của giám đốc và / hoặc cán bộ
  • Quyền biểu quyết về các vấn đề quan trọng của công ty
  • Quyền nhận cổ tức
  • Quyền tham dự các cuộc Đại hội cổ đông hàng năm, trực tiếp hoặc thông qua các cuộc gọi hội nghị
  • Quyền bỏ phiếu về các vấn đề quan trọng bằng ủy quyền, thông qua các lá phiếu gửi qua thư hoặc các nền tảng bỏ phiếu trực tuyến, nếu họ không thể trực tiếp tham dự các cuộc họp biểu quyết
  • Quyền yêu cầu được phân bổ tương xứng số tiền thu được nếu công ty thanh lý tài sản của mình 

Cổ đông phổ thông là gì

Nhiều công ty phát hành hai loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi. Đại đa số cổ đông là người sở hữu cổ phiếu phổ thông, chủ yếu vì cổ phiếu phổ thông rẻ và dồi dào hơn cổ phiếu ưu đãi. Trong khi cổ đông phổ thông được hưởng quyền biểu quyết, thì cổ đông ưu đãi thường không có quyền biểu quyết, do tình trạng ưu tiên của họ, điều này khiến họ bị chia cổ tức trước tiên, trước khi cổ đông phổ thông được thanh toán. Hơn nữa, cổ tức trả cho cổ đông ưu đãi thường lớn hơn cổ tức trả cho cổ đông phổ thông.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn giao dịch thành công

Để có thể nhận thông tin sớm nhất, Anh chị có thể ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY . Chúng tôi sẽ gửi anh chị bản tin ngay khi xuất bản

Hoặc bạn có theo dõi trên Facebook Khôi Lê. Bạn có thể trao đổi về thị trường trên trang FB này cùng Khôi

Nhận định thị trường của Bạn

Thị trường sẽ giao động ở mốc nào trong năm 2022?


Mời bạn votes
Thank you for visiting KhoiLe. Copyright © 2020 All rights reserved.