Cách đầu tư hiệu quả

5 Mẹo Quản lý Rủi ro Đầu tư để Mua Cổ phiếu

Bạn không thể kiểm soát hướng đi hoặc sự biến động của giá cổ phiếu. Chúng tôi sẽ tập trung vào 5 chiến lược quản lý rủi ro danh mục đầu tư mà bạn có thể kiểm soát.

Mọi người đều muốn lợi nhuận đầu tư cao. Bạn có thể tìm thấy nhiều sách, bài báo và bài đăng trên blog về cách “đánh bại thị trường”. Nhưng đó có phải là mục tiêu đúng đắn cần có? Hay bạn nên nghĩ khác và tập trung hơn vào quản lý rủi ro danh mục đầu tư thay vì lợi nhuận?

Các nhà đu tư tt nht tp trung vào ri ro không phi là li nhun. Lợi nhuận tốt sẽ đến nếu bạn quản lý rủi ro của mình đúng cách. Chúng ta chỉ muốn chấp nhận rủi ro một cách thận trọng; những rủi ro mang lại xác suất có lợi cho chúng ta.

Ưu tiên ca chúng ta là các chiến lược qun lý ri ro danh mc đu tư

Tránh mất tiền nhiều cũng giống như các quy tắc nổi tiếng của Warren Buffett:

Quy tắc số 1: Không bao giờ để mất tiền

Quy tắc số 2: Không bao giờ quên Quy tắc số 1

Đôi khi các quy tắc có vẻ quá đơn giản, một số nhà đầu tư có xu hướng bỏ qua chúng. Tuy nhiên, có một lý do sâu xa khiến Buffett và các nhà đầu tư thành công khác ưu tiên số 1 này.

Các khoản thua lỗ gây ra thiệt hại lớn hơn theo cấp số nhân mà khoản giảm xuống càng lớn. Nói cách khác:

Phải mất 11% tăng để phục hồi 10% tổn thất. Không thành vấn đề.
Phải mất 25% tăng để phục hồi 20% tổn thất. Hơi khó hơn.
Phải mất 43% lợi nhuận để phục hồi 30% tổn thất. Bắt đầu có vấn đề.
Phải mất 67% lợi nhuận để phục hồi 40% tổn thất. Vấn đề lớn.
Phải mất 100% lợi nhuận để phục hồi 50% tổn thất. Tàn phá tài sản
Cần tăng 300% để phục hồi 75% tổn thất. Thảm khốc. Rất khó phục hồi

Cách tt nht đ kiếm tin trong dài hn là không đ mt nó trong ngn hn.

Và đây là Năm chiến lược qun lý ri ro danh mc đu tư:

Thiết lập kế hoạch tổn thất tối đa có thể xảy ra

Một kế hoạch thua lỗ tối đa có thể xảy ra là bước đầu tiên để tránh mất một phần lớn danh mục đầu tư của bạn. Thị trường gấu có thể phá hủy danh mục đầu tư trong nhiều năm tới. Nhiều nhà đầu tư chỉ từ bỏ và tránh cổ phiếu sau khi danh mục đầu tư của họ bị tiêu hủy. 

Nếu bạn có kế hoạch thua lỗ tối đa có thể xảy ra, nó có thể khiến bạn phải đầu tư thận trọng hơn. Hy vọng rằng nó sẽ khiến bạn chấp nhận rủi ro một cách thận trọng và phù hợp với kế hoạch dài hạn của bạn.

Điều này có nghĩa là định giá nên được xem xét chính trong việc phân bổ tài sản của bạn. Việc phân bổ tài sản cố định mà không liên quan đến việc định giá tài sản là không có ý nghĩa. Phân bổ tài sản thích ứng nên được sử dụng để quản lý rủi ro danh mục đầu tư.

Thực hiện Phân bổ Tài sản Chiến thuật

Các nghiên cứu chỉ ra rằng gần 90% lợi nhuận đầu tư được xác định bằng cách phân bổ tài sản theo danh mục đầu tư. Tuy nhiên, hầu hết các hướng dẫn định hướng giá trị đều tập trung vào việc lựa chọn các khoản đầu tư riêng lẻ.

Tôi dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm các cơ hội đầu tư bị định giá thấp. Tìm kiếm các khoản đầu tư cá nhân với mức an toàn là một khía cạnh quan trọng của đầu tư giá trị. Tuy nhiên, việc lựa chọn phân bổ tài sản của bạn quan trọng hơn và do đó đáng được bạn quan tâm nghiêm túc.

Nói một cách đơn giản, phân bổ đầu tư là cách bạn phân chia tài sản của mình giữa các nhóm hoặc nhóm đầu tư khác nhau. Phân bổ tài sản chiến thuật cung cấp cho nhà đầu tư một chiến lược năng động để điều chỉnh theo các mức định giá thuận lợi và không thuận lợi. Thay vì một tỷ lệ phần trăm cố định nghiêm ngặt, bạn có tính linh hoạt cao hơn vì bạn có thể chọn từ một phạm vi dựa trên mức định giá.

Các mức định giá khác nhau nên yêu cầu phân bổ vốn đầu tư khác nhau. Một trong những khái niệm quan trọng nhất trong đầu tư là phải cẩn thận hoặc thận trọng về cái giá bạn phải trả. Không thể làm điều này mà không thay đổi phân bổ của bạn cho các danh mục tài sản sau khi chúng thực hiện biến động giá lớn.

Nhà đầu tư theo định hướng giá trị sẽ muốn phân bổ nhiều hơn cho các tài sản được định giá thấp hơn giá trị thực hoặc nội tại xa nhất của chúng . Hoàn toàn có thể tránh được hoặc giảm thiểu những tài sản được định giá cao hơn giá trị thực của chúng.

Chúng ta biết từ lịch sử rằng khi định giá cao, tỷ suất sinh lợi kỳ vọng trong dài hạn (7 - 10 năm) sẽ thấp hơn mức trung bình. Nhưng khi định giá thấp, tỷ suất sinh lợi kỳ vọng trong dài hạn cao hơn nhiều so với mức trung bình.

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên tốt nhất trong lịch sử để đầu tư. Cạnh tranh đã làm giảm chi phí giao dịch trên các khoản đầu tư riêng lẻ và tạo ra các phương tiện đầu tư mới (tức là ETF). Điều này cho phép các nhà đầu tư chuyển từ tài sản được định giá cao sang tài sản được định giá thấp một cách tương đối dễ dàng. Việc duy trì các vị trí trong tài sản được định giá quá cao không còn hợp lý nữa.

Phân bổ tài sản chiến thuật là một phương tiện hiệu quả để quản lý rủi ro danh mục đầu tư. Trong các khoảng thời gian khi tài sản đầu tư được định giá quá cao, một phân bổ thích ứng cho phép nhà đầu tư tăng vị thế tiền mặt. Tiền mặt có thể giúp bảo vệ danh mục đầu tư của bạn trong thị trường gấu. Bn không th mua thp và bán cao bng cách phân b tin cho các tài sn đt tin.

Đồng thời, việc có sẵn tiền mặt khi định giá thị trường thấp giúp nhà đầu tư có thể tận dụng các cơ hội thuận lợi. Hãy nghĩ xem bạn sẽ làm tốt hơn thế nào nếu bạn mua nhiều hơn khi giá thấp và ít hơn khi giá không thuận lợi. g.

Đề ra Biên độ An toàn 

Đề ra một mức an toàn cho mỗi khoản đầu tư riêng lẻ.

Biên độ an toàn là sự chênh lệch khác biệt giữa giá trị cơ bản hoặc nội tại và giá đầu tư của bạn. "Giá là cái mà bạn trả. Giá trị là những gì bạn nhận được ”. (Warren Buffett)

Biên độ an toàn càng lớn thì rủi ro bạn phải chịu càng ít, lợi nhuận vốn tiềm năng của bạn càng lớn và tỷ lệ phần trăm thu nhập của bạn (tức là tỷ suất cổ tức) càng cao.

Tìm kiếm món hời không phải lúc nào cũng đủ. Lý tưởng nhất là chúng ta muốn tìm những cổ phiếu có các đặc điểm của công ty chất lượng: quản lý tốt, bảng cân đối kế toán mạnh, đổi mới, lợi thế cạnh tranh, lợi nhuận cho cổ đông, thu nhập ổn định và hoạt động hiệu quả.

Khi một công ty thiếu hụt về chất lượng, chúng ta phải 1) phân tích xác suất của sự thiếu hụt được khắc phục và điều chỉnh mức giá mà chúng ta sẵn sàng trả bằng cách tăng biên độ an toàn cần thiết.

Hãy chắc chắn rằng công ty có một hoặc nhiều lợi thế cạnh tranh bền vững, nếu không, món hời của bạn có thể là một cái bẫy giá trị. Lợi thế cạnh tranh có thể là tài sản, thuộc tính hoặc khả năng quan trọng của công ty mà khó có thể trùng lặp.   Những yếu tố này có thể bao gồm việc trở thành nhà cung cấp chi phí thấp, sức mạnh định giá, thương hiệu mạnh, tài sản chiến lược, rào cản gia nhập, dòng sản phẩm thích ứng, sự khác biệt của sản phẩm, bảng cân đối kế toán mạnh hoặc quản lý / nhân viên xuất sắc.

Tránh biến động danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư biến động có ảnh hưởng tiêu cực lớn đến lợi nhuận dài hạn. Nếu bạn có lợi nhuận dương là 50% và lợi nhuận âm là 50%, thì trung bình cộng là 0%. Nhưng bạn đã thực sự mất 25% hoặc một phần tư danh mục đầu tư của mình.

Điều này có nghĩa là lợi ích dài hạn của bạn là giảm thiểu sự biến động của danh mục đầu tư của bạn. Toán học của lãi kép làm cho nó trở nên hấp dẫn để tránh biến động giảm.

Xem xét về khoảng thời gian bạn có thể đầu tư

Tôi cho rằng về lâu dài, hầu hết các nhà đầu tư thất bại vì họ cố gắng vượt trội hơn thị trường trong thời gian quá ngắn. Đầu tư là một cuộc chạy marathon, không phải chạy nước rút. Tập trung ít hơn vào hiệu suất ngắn hạn và tập trung nhiều hơn vào các chiến lược xác suất cao tạo ra của cải dài hạn.

Đúng, Ai chẳng muốn danh mục đầu tư của mình hoạt động tốt như bất kỳ người khác. Nhưng liệu tôi có tốt hơn thị trường trong tháng này, hoặc năm nay, hoặc thậm chí trong vài năm không? 

Vấn đề của việc cố gắng đánh bại thị trường trong ngắn hạn là nó khiến bạn đầu tư quá mạnh khi giá cả đắt đỏ. Thị trường càng đắt, bạn càng phải chú trọng đến việc bảo toàn vốn.

Điều thực sự quan trọng là danh mục đầu tư của bạn hoạt động như thế nào trong một khoảng thời gian dài. Khoảng thời gian quá ngắn khiến các nhà đầu tư tập trung vào các yếu tố khác ngoài định giá và quên đi các nguyên tắc đầu tư của họ . 

Điu quan trng là danh mc đu tư ca bn hot đng như thế nào trong toàn b thi gian đu tưHiệu suất dài hạn đòi hỏi các giải pháp dài hạn và định giá phải là yếu tố quyết định chính cho các quyết định đầu tư của bạn .

Cả thị trường tăng và giảm đều di chuyển theo chu kỳ dài hạn. Một nhà đầu tư sẽ tìm thấy nhiều cơ hội hơn (giá hời) ở cuối thị trường gấu và ở đầu thị trường tăng giá. Do đó, danh mục đầu tư của các nhà đầu tư giá trị có thể biến động nhiều hơn trong thời gian có giá rẻ. Điều này là do bạn nên tích cực hơn khi giá thấp.

Tuy nhiên, sẽ có ít cơ hội hơn (giá hời) khi kết thúc thị trường tăng giá và bắt đầu thị trường gấu. Một nhà đầu tư nên có một danh mục đầu tư ít biến động khi giá đầu tư đắt. Điều này là do bạn nên giảm bớt sự biến động của danh mục đầu tư và bảo toàn vốn của mình khi giá đầu tư đắt.

Thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro danh mục đầu tư của bạn - Tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát

Sự biến động luôn và sẽ là một phần của thị trường chứng khoán. Bạn không thể làm gì trước sự biến động hoặc hướng đi của thị trường. Nói cách khác, bạn không thể kiểm soát lợi nhuận của thị trường chứng khoán. Do đó, bạn cần tp trung vào nhng gì bn có th kim soát thông qua qun lý ri ro danh mc đu tư.

- Tập trung vào một kế hoạch tổn thất tối đa có thể xảy ra.
- Thực hiện phân bổ tài sản thích ứng.
- Yêu cầu biên độ an toàn bằng cách tập trung vào định giá và giá cả và kiểm soát cảm xúc của bạn.
- Hiểu cách biến động làm giảm lợi nhuận của danh mục đầu tư.
- Tập trung vào dài hạn thay vì ngắn hạn (thời gian thích hợp).

 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nếu những thông tin này hữu ích, hãy nhấn nút chia sẻ thông tin này đến những người bạn của mình nhé