Những kiến thức nào phải học khi đầu tư

Phân tích cơ bản doanh nghiệp | xác định giá trị thật của doanh nghiệp

Phân tích cơ bản dựa trên lý thuyết giá thị trường của một tài sản có khuynh hướng di chuyển về phía “Giá trị thật” của nó. Giúp nhà đầu tư có thể nhận biết được xu hướng về giá của cổ phiếu.

Giá trị của một cổ phiếu cũng như giá trị của các tài sản khác, đó là khả năng sinh lời của cổ phiếu. Bởi vì cổ phiếu là một đơn vị cổ phần của công ty, nên khả năng sinh lời của cổ phiếu cũng chính là khả năng sinh lời của công ty. Bao gồm xác định công ty đó hoạt động kinh doanh hiệu quả ra sao thể hiện qua khả năng tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, khả năng chỉ trả cổ tức. Nếu công ty hoạt đọng hiệu quả sẽ làm giá trị nội tại của cổ phiếu tăng, qua đó lượng cầu mong muốn sở hữu cổ phiếu năng tăng lên và làm giá trị thị trường của cổ phiếu tăng lên.

Chúng ta có thể xem xét các ví dụ sau.

Vậy làm sao để xác định được giá trị của công ty. Phân tích cơ bản đưa ra các cách tính toán, và so sánh để xác định những cổ phiếu nào hấp dẫn hơn và nên nắm giữ. Những cổ phiếu nào có tính chất rủi ro và phân loại dạng nhóm dạng cổ phiếu để giúp nhà đầu tư thực hiện chiến lược phân bổ cổ phiếu phù hợp. 

Khóa học phân tích cơ bản giúp nhà đầu tư có thể hiểu những thông tin nào cần thiết, và hiểu đúng bản chất của thông tin, xử lý, và đánh giá thông tin hiệu quả hơn, đưa ra những nhận định phân tích để đưa ra các quyết định.

Đừng lo lắng nếu bạn không có kiến thức tài chính, bởi vì chúng tôi đã nghiên cứu và soạn thảo và trình bày theo cách mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng có thể hiểu.

Hãy đăng ký khóa học tại đây.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nếu những thông tin này hữu ích, hãy nhấn nút chia sẻ thông tin này đến những người bạn của mình nhé