Thị trường sẽ giao động ở mốc nào trong năm 2022?

Thị trường sẽ lên vùng 1650-1800 31%/(710/2269)
Không, TT lình xình 1450-1650 20%/(457/2269)
Thị trường thấp hơn các mức trên 13%/(302/2269)
Thị trường cao hơn các mức trên 35%/(800/2269)
icon_chat

Cảm ơn bạn,
đã ghé thăm dautu-hieuqua.com 0 giờ trước